maandag 18 januari 2010

Tevredenheid bij klanten

Hoe krijgen wij een klant tevreden? Iedereen weet dat dit geen eenvoudige opgave is. De eisen en wensen van klanten veranderen voortdurend...daarnaast spelen hier veel factoren een rol. Wat is eigenlijk tevredenheid? Tevredenheid is een bepaalde gemoedstoestand waarin iemand kan verkeren. Het gemoed is tevreden, oftewel is er verder niet echt meer iets nodig iets te veranderen. Conform de Duden is het ook het eens zijn met de gegeven verhoudingen, prestaties en dergelijke, het aan niets ontbreken. Maar hoe kunnen wij dan ervoor zorgen dat het onze klant aan niets ontbreekt? Wij weten wel dat dit niet zo eenvoudig is. Tevredenheid is een emotie en iedere emotie is een innerlijke beleving. Een soort reactie van onze hersenen op een positieve of negatieve gebeurtenis. Maar tevredenheid is ook een gevoel, men is zich bewust van een toestand en stuurt deze informatie door naar de hersenen...kortom: klanten tevreden maken is zowel psychologisch als fysiologisch een complex proces en vergt van de medewerkers meer dan alleen uitstekende gespreksvaardigheden.